Indigo Training & Advies.

Indigo Training & Advies traint mensen en teams om zich vanuit persoonlijke kracht te ontwikkelen.

Dit is bereikbaar door

  • Te kijken naar mogelijkheden
  • het delen van succeservaringen
  • het stimuleren van persoonlijk feedback
  • geweldloze communicatie

Indigo Training & Advies.

Indigo Blog.....

Agressief gedrag: 3 voorwaarden om preventief te kunnen handelen

In de media komt steeds vaker naar voren dat agressie en grensoverschrijdend gedrag voorkomt tegen hulpverleners. Daarnaast blijkt ook uit de geregistreerde incidenten dat de heftigheid toeneemt. 1. Zorg voor eenduidige begripsvorming In veel organisaties zie je vaak, dat er onduidelijkheid is over wat men...

Indigo Blog

In dit onderdeel willen we op een luchtige manier bloggen over allerhande zaken, die betrekking hebben op ons vak. Met onze artikelen streven wij ernaar onze kennis en ervaringen met onze lezers te delen. Wij nodigen je dan ook van harte uit om het blog-gedeelte  regelmatig te...

De Agressie Quickscan

Uit onderzoek is gebleken dat adequate en tijdige aandacht voor geweldsincidenten vervelende gevolgen kan voorkomen.

Dit geeft het belang aan van preventie van agressief gedrag, waardoor medewerkers en klanten zich veilig weten.

Indigo heeft een Quickscan agressiehantering en sociale veiligheid op het werk ontwikkeld, waarmee uw specifieke situatie in kaart gebracht wordt.

De Agressie Quickscan

AgressiebeleidAgressiebeleid

Indigo draagt effectieve gedrags-alternatieven aan en geeft handvatten om escalaties te voorkomen en te reduceren.

Training & CoachingTraining & Coaching

Coaching is een uitstekend instrument om individuen en teams de juiste impuls te geven om de eigen krachten te hervinden en de talenten de ruimte te geven.

Re-integratieRe-integratie

Indigo biedt re-integratietrajecten gericht op terugkeer op de arbeidsmarkt.