Intervisie & Supervisie

Indigo verzorgt supervisie trajecten voor individuen. Supervisie is een methodisch proces waarin reflectie of leren reflecteren centraal staat. Dit kan gaan over werksituaties, maar ook over privé-omstandigheden of combinaties van beiden.
Uitgangspunt bij de supervisie zijn u leervragen.

Naast supervisie begeleidt Indigo ook intervisietrajecten voor groepen. Ook hier staan leervragen centraal, maar gebruikt men de groep als klankbord. De bedoeling is dat de groepen zo snel mogelijk kunnen functioneren zonder de begeleiding van de intervisor.