Wat is Teams To Results?

Teams to Results (TTR) is een doelgericht programma om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verant- woordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Verbonden teams vormen de basis voor een succesvolle organisatie. Teams to Results is een jaartraject zodat veranderingen daadwerkelijk geïntegreerd worden in de teams en leiden tot duurzame resultaten voor de organisatie.

Het programma start met een tweedaagse workshop waarin een inspirerend teamplan wordt gemaakt voor de volgende twaalf maanden. Vervolgens vinden er opvolgbijeenkomsten plaats. In deze bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op actuele thema’s in het team en maakt elk teamlid een persoonlijk plan om individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling synchroon te laten lopen.

Het programma verbindt de strategie van uw organisatie met de operationele planning en de individuele verantwoordelijkheid van uw medewerkers. Hierdoor ontstaan zeer effectieve teams die uitblinken in het behalen van gewenste resultaten. In een mix van groeps- en individuele coaching:

Houden we de teamleden telkens een spiegel voor, wat leidt tot zelfreflectie en inzicht in effectieve gedrags- alternatieven;
Geven we training in ondersteunende organisatie- en leiderschapsprincipes;
En bieden we een veilige omgeving voor onderlinge feedback en intervisie.

Teams to Results wordt vertegenwoordigd en uitgevoerd door diverse partners. Zij werken elk met deskundige en senior teamcoaches en trainers.

Binnen Teams to Results gaan wij een betrokken relatie aan met de deelnemers. Samen werken we aan een tastbare en meetbare ontwikkeling van het potentieel van uw team. Dit komt enerzijds tot uitdrukking in een verbeterde kwaliteit van samenwerking, teambeleving, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Anderzijds levert het optimale resultaten op. We zijn volledig gecommitteerd om met uw team het maximale rendement te halen uit de investering die u zowel financieel als qua tijd pleegt.