Wat brengt Teams To Results?

Wat brengt Teams to Results?

  • Stevige en effectief functionerende teams waardoor het geheel als meer wordt ervaren dan de som der delen.
  • Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke, gedeelde teamdoelen.
  • Leiderschap in cocreatie: denken en handelen vanuit en voor het geheel in plaats van alleen voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
  • Een gezamenlijke focus op die elementen die de grootste verbetering nodig hebben.
  • Constructieve onderlinge communicatie (meedenken, onderling feedback geven en vragen, leren van elkaar, successen en teleurstellingen delen, hulp aan elkaar vragen).
  • Effectieve besluitvorming en opvolgen van gemaakte afspraken.
  • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en onderlinge afspraken.
  • Een regelmatige gezamenlijke evaluatie van de voortgang en praktische maatregelen om bij te sturen.
  • Een effectief opvolgsysteem voor blijvende resultaten binnen elk team.