Onze Visie Op Teams

Onze visie op teams
Of u het leuk vindt of niet, alle teams zijn in potentie dis-functioneel. Dat is onvermijdelijk omdat zebestaan uit feilbare menselijke wezens. Van het voetbalveld tot aan de directie- kamer, onduidelijkheid,‘politiek bedrijven’ en elkaar (onbewust) tegenwerken zijn vaker regel dan uitzondering.

Teams to Results pakt binnen teams de belangrijkste knel- punten aan die het behalen van optimale resultaten in de weg staan: gebrek aan vertrouwen, angst voor discussies en conflicten, gebrek aan betrokkenheid, geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en te weinig aandacht voor teamresultaten.

‘Wanneer je alle mensen binnen een organisatie in dezelfde richting zou kunnen laten samenwerken, zou je in elke bedrijfstak en elke markt, op elk moment voorop kunnen lopen.’

Deze stelling wordt direct onderschreven door de meeste leiders, echter vaak met een hopeloze blik op het gezicht. Enerzijds begrijpen ze de waarheid ervan, anderzijds lijken ze zich over te geven aan de onmogelijkheid om het ook te laten gebeuren. Toch is het haalbaar.

Een goed team
Zodra de oorzaken van deze disfuncties zijn geïdentificeerd en opgelost, kunnen teams zich ontwikkelen tot een volwassen niveau. Een goed team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen, elkaars zwakke punten opvangen en elkaars sterke punten tot hun recht laten komen. Functionele teams nemen de juiste beslissingen en bereiken meer in minder tijd, met minder afleidingen en frustraties. Gerichte teamontwikkeling is essentieel voor organisaties en zeker voor topteams omdat deze de toon zetten voor de onderlinge samenwerking van alle medewerkers.

Teamontwikkeling is een krachtig instrument waarmee een organisatie zich echt kan onderscheiden.

Teams to Results verbindt de strategie van uw organisatie met de operationele planning en de individuele verantwoordelijkheid van uw medewerkers. Hierdoor ontstaan teams die uitblinken in het halen van gewenste resultaten.

"Kolen branden dicht op elkaar. Als ze zich afscheiden, doven ze"