Het Programma

Intake
Elk Teams to Results programma start met een uitvoerige intake met de teamleider en indien gewenst ook met andere teamleden.

De teamworkshop
Teams to Results start met een tweedaagse teamworkshop waarin we met behulp van een korte scan van het team zicht krijgen op de huidige situatie.

Op basis van de uitkomsten werken we de eerste dag aan het verder opbouwen van vertrouwen, het vermogen om op constructieve wijze discussies en conflicten aan te gaan en betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van de teamleden. Dit doen we in diverse werkvormen. We gaan in op ieders persoonlijkheidstype in relatie tot genoemde thema’s.
Op dag twee van de workshop passen de teamleden de inzichten van de eerste dag meteen toe en ontwikkelen gezamenlijk een heldere visie over wat zij willen bereiken. Deze visie leggen we vast in een concreet en helder teamplan met daarin de missie, identiteit, waarden en overtuigingen van het team. Ook worden de belangrijkste vaardigheden, vermogens en gedragsafspraken vastgesteld? Tot slot bevat het teamplan de tien belangrijkste resultaten die het team wil bereiken en ondersteunende afspraken over de manier waarop deze resultaten worden bereikt.

De persoonlijke workshop
In een van de vervolgsessies volgt het team de persoonlijke workshop. Hierin gaan we dieper in op ieders persoonlijkheidstype en maakt elk teamlid een persoonlijk effectiviteitsplan. Zo stemmen we de missie van de organisatie en die van de teamleden, plus de teamdoelen en individuele doelen op elkaar af. Teamleden vergroten hierdoor hun motivatie en raken meer betrokken bij het teamplan en de organisatie.

Team Integratie Sessies
Tijdens de uitvoering van het teamplan worden maandelijks voortgangs-bijeenkomsten gehouden, de Team Integratie Sessies. In deze sessies staan we stil bij alle onderdelen van het plan en geven de teamleden aan hoe zij vinden dat zij in de dagelijkse werkpraktijk met hun gedrag en acties hebben bijgedragen aan de teamresultaten. Ook gaan we in op belangrijke thema's die spelen binnen het team zoals besluitvorming, omgaan met conflicten, de manier van communiceren of het geven van feedback aan elkaar. Waardevolle lessen uit het verleden worden voortdurend meegenomen. Hierdoor ontstaat een sterke focus op de toekomst en komen teamleden steeds meer op één lijn. De discussies in deze sessies leveren inzicht, inspiratie én nieuwe concrete acties voor de eerstvolgende maand. Vaak streeft het team daardoor zelfs de gestelde doelen voorbij.

Van de voortgangsbijeenkomsten worden er zes door ons gefaciliteerd. Deze bijeenkomsten nemen in frequentie af. De overige maandelijkse bijeenkomsten worden begeleid door de teamleider, bij voorkeur als onderdeel van het reguliere teamoverleg. Wij coachen de teamleider en reiken instrumenten aan zodat hij of zij het team kan begeleiden volgens de uitgangspunten van Teams to Results. Na verloop van tijd kan het team hier zelfstandig mee verder.

Dankzij deze consequente en betrokken begeleiding gedurende een jaar waarborgen we een optimaal resultaat. De ervaring wijst uit dat teams de persoonlijke en teamplannen als van henzelf ervaren en daardoor verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van de plannen.

Online softwareapplicatie
Teams to Results wordt ondersteund door een online programma, Richtinggevend Online. Dit maakt de voortgang van alle aspecten van het teamplan duidelijk zichtbaar voor de teamleider, teamleden en opdrachtgever en laat zien of er een kloof bestaat tussen 'voornemen' en 'resultaat'. Een 'dashboard' toont de opdrachtgever in een oogopslag organisatiebreed de voortgang van een Teams to Results traject voor meerdere teams.
Daarnaast kan elk individueel teamlid zijn of haar persoonlijke plan (met beveiligd wachtwoord) opnemen in het programma en hiervan de voortgang bijwerken en bewaken.

"Nothing is more powerful than an indivual acting out of his conscience, thus helping to bring the collective conscience to life"- Norman Cousins