Het Onderkennen Van Disfuncties

Om een begin te maken met het ontwikkelen van het team en een beter inzicht te krijgen in het niveau van functioneren, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

  • Geven teamleden vrij en openlijk hun mening over alle onderwerpen?
  • Zijn teambijeenkomsten inspirerend en productief?
  • Komt het team snel tot beslissingen of raakt het vast in eindeloze discussies of in het streven naar consensus?
  • Confronteren teamleden elkaar op een constructieve manier met hun tekort-komingen?
  • Geven teamleden hun persoonlijke belang op ten gunste van het belang van het team?

Hoewel geen team perfect is en zelfs de beste teams soms worstelen met deze onderwerpen, werken effectieve teams gericht toe naar het verkrijgen van ‘ja’s’ op deze vragen. Indien u ‘nee’ antwoordde op meerdere vragen dan is het zinvol om in te zetten op teamontwikkeling.

De vijf disfuncties

Gebrek aan vertrouwen
Zonder een zekere mate van vertrouwen en veiligheid durven teamleden zich niet kwetsbaar naar elkaar op te stellen en vinden ze het moeilijk om hun fouten of behoefte aan hulp aan te geven.

Angst voor discussies en conflicten
Zonder vertrouwen zijn teams niet in staat conflicten aan te gaan en gezonde discussies te voeren over essentiële onderwerpen. Regelmatig wordt er ‘achter iemands rug’ commentaar op elkaar gegeven. Dit leidt vaak tot slechte besluitvorming.

Gebrek aan betrokkenheid
Zonder discussies en conflicten is het moeilijk voor teamleden zich volledig betrokken te voelen bij beslissingen. Door gebrek aan richting en betrokkenheid kunnen medewerkers onverschillig of zelfs cynisch raken.

Vermijden van verantwoordelijkheid
Wanneer teams zich niet committeren aan een helder plan van aanpak, zullen zelfs de meest gedreven medewerkers hun collega’s niet voldoende aanspreken op activiteiten die niet productief zijn voor het succes van het team.

Te weinig aandacht voor resultaten
Teamleden die zich niet betrokken of persoonlijk verantwoordelijk voelen, zullen hun eigen belangen (ego, carrière, erkenning, etc.) boven de collectieve doelen van het team plaatsen. Wanneer een team het zicht heeft verloren op de noodzaak van resultaten, betaalt de organisatie uiteindelijk de prijs.