Teams To Results

Transparante, effectieve en resultaatgerichte teams vormen een kritische succesfactor in het realiseren van strategische doelstellingen en verbetering van uw bedrijfsresultaten. De praktijk van alle dag leert echter dat teams zich vaak kenmerken door gebrek aan vertrouwen, onvoldoende betrokkenheid en vermijden van verantwoordelijkheden. Teams to Results® is een doelgericht jaarprogramma om teams te ontwikkelen die resultaatgericht zijn. Een effectief opvolgsysteem zorgt voor blijvende resultaten binnen elk team.

TTR is een teamontwikkelingsprogramma dat start met een tweedaagse waarin opbouw van vertrouwen en formuleren van concrete jaardoelen voor het team centraal staan. Daarna volgen elf integratiesessies waarin we stilstaan bij alle onderdelen van het jaarplan. Waardevolle lessen uit het verleden worden voortdurend meegenomen. Hierdoor ontstaat een sterke focus op de toekomst en komen teamleden steeds meer op één lijn.