Persoonlijke effectiviteit

  • Doen er zich in uw huidige werk of leven situaties voor waarin de vertrouwde manier van reageren niet meer volstaat?
  • Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt over mogelijke veranderingen?

Coaching is een uitstekend instrument om eigen krachten te hervinden en persoonlijke talenten te ontplooien.

Wij werken vanuit het idee dat mensen weten wat goed voor hen is, maar er niet in slagen de juiste stappen te nemen. Het formuleren van doelen en het actief vormgeven aan uw toekomst is inspirerend en enerverend.

De focus wordt gericht op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe.

Vitaliteit, zingeving en daadkracht kenmerken onze werkwijze.