Wie is...

Yvonne Schmitz is vennoot van Indigo Training & Advies.

Zij heeft jaren gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige in De Grote Beek in Eindhoven, De Gelderse Roos en kliniek Overwaal in Lent. De laatste jaren werkte zij daar met een deeltijd groep en begon zich steeds meer te interesseren en te ontwikkelen in coaching en trainingen.

Vanaf 2004 is Yvonne medevennoot en houdt zich voornamelijk bezig met persoonlijke coaching en re-integratietrajecten. Daarnaast werkt zij als teamcoach met ontwikkelingsprogramma’s voor teams.

Yvonne is iemand die vanuit een persoonlijke band in staat is mensen zich te laten ontwikkelen. Daarbij is zij een grote stimulans in mensen binden en netwerken.

Onno Paans heeft Indigo Training & Advies opgericht in 1993.

Hiervoor was hij werkzaam als leidinggevende en opleidingsadviseur.

In de loop der jaren heeft hij zich ontwikkeld als trainer, coach, teamcoach en adviseur. Hij is het meest werkzaam in not for profit organisaties, maar in toenemende

mate ook in het bedrijfsleven.

Onno is praktisch en efficiënt in zijn werkwijze. Daarnaast is hij optimistisch en energiek en is in staat om mensen en organisaties mee te nemen in verandering en ontwikkeling.