Netwerk

Wij gaan ervan uit dat bundeling van kennis en inspirerende samenwerking leid tot successen. Dat is de reden dat wij intensief samenwerken met verschillende partners. Hierdoor bereiken we dat we de juiste mensen op de juiste plaats krijgen.

Aan Indigo zijn diverse trainers verbonden met specifieke specialismen en deskundig-heden.

Waar nodig bundelen we de krachten met collega's. Voor de creatieve meerwaarde, de gezamenlijke kennis en inspirerende samenwerking.

Enkele van onze partners: