• agressief gedragIn de media komt steeds vaker naar voren dat agressie en grensoverschrijdend gedrag voorkomt tegen hulpverleners. Daarnaast blijkt ook uit de geregistreerde incidenten dat de heftigheid toeneemt.

  1. Zorg voor eenduidige begripsvorming

  In veel organisaties zie je vaak, dat er onduidelijkheid is over wat men onder agressie en grensoverschrijdend gedrag verstaat. Hierdoor kan er verwarring ontstaan in de aanpak van agressief gedrag.  Het gevolg daarvan kan zijn, dat er in verhouding veel energie verloren gaat aan onderlinge afstemming.

  2. Onderscheid feitelijkheid en gevoel

  Het is voor hulpverleners van belang, dat ze bij agressief gedrag leren handelen op basis van objectief waarneembaar gedrag. Wat we vaak zien, is dat hulpverleners zich laten leiden door persoonlijke gevoelens en ervaringen. Het fenomeen angst speelt hierbij vaak een grote rol.

  3. Maak gebruik van een adequaat registratie-instrument

  Registratie van incidenten is een must om op langere termijn preventief te kunnen handelen bij agressief gedrag. Veelal registreren hulpverleners niet, omdat ze op basis van persoonlijke inschatting en gewenning bepaald gedrag niet meer als agressief ervaren. Het effect van niet registreren  is,  dat organisaties hierdoor weinig of niet leren van incidenten.

  Zijn er naar jouw idee nog meer voorwaarden voor preventief handelen bij agressief gedrag?  Ik ben benieuwd naar je ervaringen!

  Wil je eens bekeken hebben, hoe agressiebeleid voor jouw organisatie is ingericht, vraag dan hier de gratis Quickscan aan

  foto credit

   

   

   

 • In dit onderdeel willen we op een luchtige manier bloggen over allerhande zaken, die betrekking hebben op ons vak.

  Met onze artikelen streven wij ernaar onze kennis en ervaringen met onze lezers te delen.

  Wij nodigen je dan ook van harte uit om het blog-gedeelte  regelmatig te bezoeken en vooral ook om je mening met ons te delen!