Train de Trainer

Indigo leidt al jaren agressietrainers op. Dit in verschillende velden van de gezondheidszorg. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis zijn we ook bezig met het aanleren van didactische kennis en vaardigheden.

Agressietrainers zijn na het volgen van de training in staat om bij organisaties het agressiemanagement vorm en inhoud te geven. Tevens kunnen zijn ondersteunend zijn naar het management in het kader maken van beleid.

Neem voor meer informatie hierover contact op met Onno Paans