Teamontwikkeling & Agressie

Indigo heeft veel ervaring met het ondersteunen van organisaties bij agressiemanagement. De praktijk leert dat vaak het alleen volgen van agressietraining niet voldoende is om het beoogde resultaat te bereiken binnen de organisatie. Door een combinatie te maken van teamontwikkeling en agressietraining zijn we in staat om daadwerkelijk substantiele veranderingen te bewerkstelligen.

Neem voor meer informatie hierover contact op met Onno Paans