Individueel

Harde vragen
De verharding van de maatschappij laat zich ook steeds meer gelden in de zorginstellingen en in de thuiszorg. Werkers krijgen vaker te maken met patiënten die door hun claimend en agressief gedrag alles en iedereen ontregelen en zorg proberen af te dwingen. Het zijn moeilijke situaties waar je misschien niet altijd raad mee weet. Daarnaast kun je vaak te maken hebben met patiënten en cliënten die afwijkend gedrag vertonen. Dan roept vragen op zoals:

Hoe ga je om met dergelijke patiënten of cliënten?
Hoe reageer je op veeleisende patiënten met een verslaving of op patiënten die crimineel gedrag vertonen?
Welke houding kun je het beste aannemen.
Hoe benader je een patiënt met een verstandelijke beperking die in het ziekenhuis, een verpleeghuis of de thuiszorg belandt?

Verander m.b.v. Indigo je aanpak en kijk op agressie. Agressie is te 'managen', ofwel omgaan met agressie kun je gewoon leren.