De Agressie Quickscan

Waarom een Quickscan?

Agressief gedrag in de publieke ruimte komt steeds meer voor. De voorbeelden van agressie tegen de eerstehulppost, ambulancepersoneel of aan het gemeenteloket zijn bekend.

De impact voor de medewerkers is groot. Agressie-incidenten zijn van invloed op het dagelijks functioneren van medewerkers, teams en leiden in sommige gevallen tot ziekteverzuim.

Gepast reageren, je veilig voelen, veilig zijn, weten wat je moet doen of zeggen (of juist niet moet zeggen), goede opvang en nazorg is niet vanzelfsprekend.

Dat is niet zo vreemd gezien het feit dat het voor de meeste beroepsgroepen het omgaan met agressief gedrag geen onderdeel van hun opleiding uitmaakt.

Wat te doen?
Uit onderzoek is gebleken dat adequate en tijdige aandacht voor geweldsincidenten vervelende gevolgen kan voorkomen.
Belangrijker is preventie van agressief gedrag waardoor medewerkers en
klanten zich veilig weten.

Aanpassingen in cultuur of werkklimaat en vergroten van weerbaarheid van medewerkers, door middel van scholing en training zijn mogelijke oplossingen. Soms helpen fysieke aanpassingen.

Er zijn veel mogelijkheden denkbaar, de vraag is wat in uw situatie de juiste oplossing is.

Vul hieronder uw gegevens in:

Door hieronder uw gegevens in te vullen en te verzenden, ontvangt u van ons per e-mail een beknopte Quickscan van de wijze, waarop uw organisatie is ingericht tegen agressie.


Privacy Statement:

De persoonlijke gegevens die u aan ons bekend maakt zullen slechts voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven worden gebruikt.

Uw ingevulde gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.