Agressiebeleid

Had je wat!
Het is een gegeven dat veel mensen uit diverse beroepsgroepen in het werk risico lopen geconfronteerd te worden met agressie in de meest brede zin van het woord. Op de vraag wat agressie nu eigenlijk is is het moeilijk een éénduidig antwoord te geven. Iedereen heeft een eigen beeld over agressie. Het kan dus voorkomen dat medewerkers uit een team of instelling op verschillende wijze omgaan met de cliënten waar het gaat over agressie. Om invloed te krijgen op het fenomeen agressie is het juist van belang om te werken vanuit een eenduidig kader.

Be prepared!
Als persoon ben je in de eerste plaats zelf het middel tot wat je wil bereiken met de ander. Ook als gaat over een agressieve persoon. De meeste mensen worden niet geboren met het talent om adequaat om te gaan met agressie. Dit is gelukkig wel te leren. Door inzicht en kennis te vergroten over de oorzaken, factoren, achtergronden en betekenissen van agressie.
Daarnaast is het zelfvertrouwen te vergroten door inzicht te krijgen in je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. En methoden en technieken te leren waarmee je je fysiek en psychisch kan verweren. Waar de specifieke leeraspecten voor een medewerker liggen, zal o.a. afhankelijk zijn van ieders persoonlijkheid en de doelgroep waarmee men werkt.

Wij bieden geen oplossing voor alle geweldssituaties, maar dragen effectieve gedragsalternatieven aan en geven handvatten om escalaties te voorkomen en te reduceren.